Etusivu

Tasa-arvoinen ja yhdenvertainen Joensuu

Haluan olla rakentamassa Joensuuta, jossa jokaisella joensuulaisella olisi hyvä olla ja elää omannäköistään elämää. Vihreät edustavat minulle arvoja, joiden avulla voidaan muuttaa maailmaa, jotta se on oikeudenmukainen ja elinvoimainen myös tuleville sukupolville. Haluan toimia heikompien puolella siten, että myös he, joiden ääni ei välttämättä pääse kuuluviin tulisivat kuulluiksi ja nähdyiksi.

Minulle on tärkeää, että yhteiskuntamme tarjoaa tukea ja rakenteita ihan jokaiselle, jotta merkityksellinen elämä toteutuisi yksilön taustasta riippumatta. Lue lisää minulle tärkeitä asioita Vihreiden uudesta ohjelmasta.

Lähtökohtiani tasa-arvolle ja yhdenvertaisuudelle

  • Jokainen meistä on arvokas omana itsenään.
  • Kukin tulee kohdata yksilönä, ei jonkun viiteryhmän edustajana.
  • Jokaisella on oikeus omannäköiseen elämään kunnioittaen ympärillä olevia ihmisiä ja ympäristöä.

Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edellytyksiä

  • Rakenteita, jotka tukevat kaikkia tasapuolisesti. Erityisesti ennaltaehkäisevää mielenterveystyötä tarvitaan enenevissä määrin hyvin matalalla kynnyksellä.
  • Resursseja ja osaamista varhaiskasvatukseen ja kouluun lasten ja nuorten tukemiseen oman elämän suunnan määrittämisessä.
    • Tähän kuuluvat kunkin elämän tärkeiden ja motivoivien asioiden tunnistaminen, mutta myös helposti saavutettava konkreettinen tuki vaikeassa asemassa oleville.
  • Päätöksenteossa arvioidaan vaikutukset laajasti ja se perustuu kokonaisvaltaiseen tietoon